Visiitkaartide trükkimine on kontaktide hoidmiseks vältimatu | PR disain PR disain
:::: MENU ::::

Visiitkaartide trükkimine on kontaktide hoidmiseks vältimatu

Disain, Trükiteenused

Visiitkaartide trükkimine on kontaktide hoidmiseks vältimatu

Silmast silma kohtumised ei kao ärielust kuhugi, ükskõik kui käepärased elektroonilised suhtlusvahendid ka on. Niisamuti ei kao kuhugi vajadus visiitkaartide trükkimise järele.

Isiklik kohtumine on väga palju mõjusam kui telefonikõne või e-kiri. Tänapäeval võimal­davad digiallkiri, elektroo­nilised hinnapäringud ja -pakkumised kliendiga asju ajada nõnda, et näost näkku kunagi ei kohtutagi. Ent äris kogenud inimesed teavad, et inimlik kontakt on ülioluline, hoidmaks suhteid ning lahendamaks erimeelsusi. Me kipume eelistama inimesi, keda tunneme, kelle telefoninumbrit ja e-posti aadressi oskame seostada konkreetse isikuga. Sellepärast ongi tähtis, et enne ärikohtumisele minekut oleks visiitkaartide trükkimine peale mõeldud.

Mainekujundus algab visiitkaartide trükkimisest

Visiitkaart on endastmõistetav abivahend, millega jagada oma kontaktandmeid inimestega, kellega oleme kohtunud. Kuid visiitkaart pole üksnes infokandja, vaid ka osa sellest üldmuljest, mille me suhtluspartnerile jätame.

Visiitkaartide trükkimine, kujundus ja materjal kujundavad mainet – modernne, kvaliteetne, traditsioone hindav, isikupära rõhutav, väärikas, tagasihoidlik vms.

Visiitkaartide trükkimineSuurtel firmadel on tavaliselt olemas stiiliraamat, mis määrab ära logo kasutamisvõimalused, kirjastiili, värvid ning ametipaberite, sealhulgas visiitkaartide kujunduse. Visiitkaartide trükkimisel võetaksegi aluseks stiiliraamatu juhtnöörid. Stiiliraamat arvestab firma tegevusala ja eripära ning püüab luua visuaalset identiteeti, mis peaks vastu aastaid või isegi aastakümneid.

Kui su firmal stiiliraamatut pole, siis tuleks visiitkaartide trükkimise ja kujundamise juures silmas pidada, et see sobiks kokku nende asjadega, mis juba olemas on, näiteks kodulehekülg, toote pakend, voldik jne.

On muidugi ka võimalik alustada visiitkaartide kujundamisest ning hiljem kõik muu sellega vastavusse viia, kuid niisugune tegutsemine on pigem ülikonna õmblemine nööbi külge.

Kas visiitkaart peab olema eriline?

Jah ja ei. Jah selles mõttes, et mida paremini suudab visiitkaart edasi anda firma äriideed ehk seda, mille poolest see teistest eristub, seda õnnestunumaks võib kujundust pidada. Aga kindlasti ei pea erilisus olema eesmärk omaette; mida rohkem „trikke“ on kasutatud, seda suurem on tõenäosus, et minnakse üle hea maitse piiride ning valitakse kujundus, mis jääb küll meelde, aga mitte tingimata selles tähenduses, mida oodati.

Mida nõudlikum kujundus, seda suuremat professionaalsust see disainerilt eeldab. Visiitkaartide trükkimisel on võimalik kasutada väga paljusid eritehnikaid ja -pabereid, mille hea tundmine on meelepärase tulemuse eeldus.

Kas visiitkaart peab mulle endale meeldima?

Hea oleks, eriti kui oled firma juht või omanik, kellel samuti tähtis roll ettevõtte „näo“ kujundamisel. Ent kindlasti tasub kuulata ka disaineri nõuandeid, kes on siiski asjatundja omal alal. Visiitkaartide trükkimine ja kujundamine usalda firmale, kelle portfoolios olevad tööd sulle meeldivad.

Comments are closed.